Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đêm trước lễ Giáng sinh, Billy và Mandy đang bị tấn công bởi đồ chơi ác với cuộc sống. Họ sẽ phải tự bảo vệ họ khỏi bằng cách ném tất cả những gì họ có trong tầm tay.