The Fright Before Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đêm trước lễ Giáng sinh, Billy và Mandy đang bị tấn công bởi đồ chơi ác với cuộc sống. Họ sẽ phải tự bảo vệ họ khỏi bằng cách ném tất cả những gì họ có trong tầm tay.