the fridge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ ra con đường thành công cho những lãng quên ... sao đưa họ đến các show thời trang, bên trong tủ lạnh. Nhưng tránh đi qua gần người hâm mộ.