the free lancer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để chạy trái sang phải, với con trỏ 'lên' nhảy và bấm 'xuống' bằng cách sử dụng katana. Khi trò chơi bạn có thể nhấn các chữ cái mà chỉ để làm thủ thuật mới.