The Floks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải bắt chước động tác với chân làm một lỗi bằng cách sử dụng 'O' và phím "P". Nhưng bạn phải làm điều đó rất nhanh chóng và cẩn thận bởi vì đôi khi lừa dối bạn.