The First Olympic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dựng lại tòa nhà của Thế vận hội Olympic đầu tiên giải quyết các câu đố của mỗi cấp. Nhận tàu đặt hàng từ thấp nhất đến cao nhất để loại bỏ tất cả.