Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là stylist Gigi Hadid mẫu nổi tiếng và bạn phải giúp chọn ba hình cho ba sự kiện khác nhau. Một buổi chiều mua sắm, một ngày trên bãi biển và một gala trao giải.