The Fame Shakira

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm một makeover Shakira cố gắng kiểu tóc khác nhau và ngụy trang nó bằng nhiều cách khác nhau. Cuối cùng chọn trang phục và phụ kiện để xem kết quả cuối cùng.