The Domino Knight 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tiền xu vàng của mỗi màn hình để đồng hồ cát được điều hành và có thể bắt nó. Vượt qua những trở ngại đó khiến bạn phải di chuyển hộp, trượt trên băng, vv ...