The Budget Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Puzzle Bobble-phong cách trò chơi mà trong đó bạn phải giúp người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất bằng cách loại bỏ quân lính trước khi chúng đạt đến con tàu.