The Breakfast Club

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

người bạn học của mình đã bị bắt cóc bởi đạo diễn. Thực hiện theo các hướng dẫn của trò chơi để tìm hiểu những điều khiển và phát hành các đồng đội của bạn, nhận được số lượng gói thuốc lá hít và yêu cầu bạn bom phá hủy máy tính.