Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

người bạn học của mình đã bị bắt cóc bởi đạo diễn. Thực hiện theo các hướng dẫn của trò chơi để tìm hiểu những điều khiển và phát hành các đồng đội của bạn, nhận được số lượng gói thuốc lá hít và yêu cầu bạn bom phá hủy máy tính.