The Bow Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mắt mũi tên để giúp đạt được mục tiêu số lần mà nói cho bạn tránh được việc để các khu vực an ninh. Nâng mũi của bạn khi bạn tiến bộ.