Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hiện tốc độ của bạn với việc săn bàn phím chữ đang rơi xuống như mưa trên một nền tảng của người bạn nhỏ của mình trong khu vườn nổi.