The Backyardigans Typing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện tốc độ của bạn với việc săn bàn phím chữ đang rơi xuống như mưa trên một nền tảng của người bạn nhỏ của mình trong khu vườn nổi.