Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Spiderman trong một nhiệm vụ hơi lạ để thu thập t-shirt và quần soóc võ sĩ quyền Anh treo trong các tòa nhà. Lanza mạng nhện với con chuột để nhảy từ khối để chặn mà không cần chạm đất.