The Amazing Spider Man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Spiderman trong một nhiệm vụ hơi lạ để thu thập t-shirt và quần soóc võ sĩ quyền Anh treo trong các tòa nhà. Lanza mạng nhện với con chuột để nhảy từ khối để chặn mà không cần chạm đất.