The Abduction

Đang tải trò chơi...
Bạn @ mặt trời chống lại một tiểu đoàn của người ngoài hành tinh, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ được với họ?. Bạn phải làm chụp hình với "không gian", ném bom với "v" và "b" bạn bảo vệ.