TG Motocross 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển cân bằng của moto của bạn bằng cách sử dụng con trỏ, quy mô các bức tường ở trên nhấn con trỏ cộng bên phải và bên trái để thêm sức mạnh. Thực hiện thủ thuật trong không khí với các phím ZXCVB.