Tevlon 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy các căn cứ của đối phương, chỉ có điểm vàng trong radar, trước khi thời gian chạy ra ngoài. Điều khiển tàu của bạn với các phím mũi tên và phím ZX, bắn với 'không gian' và nạp đạn dược của bạn trở về căn cứ của bạn.