Tetrix 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Clasicazo của trò chơi trực tuyến, nhưng trong một phiên bản nhiều khó khăn hơn trong không gian 3D.