Peppa Pig Tetris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi Tetris là không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tập trung và tốc độ. Nhưng cậu ta đang làm như vậy kèm theo Peppa Pig và gia đình cô, chắc chắn nhiệm vụ trở nên vui tươi hơn và giải trí.