Tetra Cube

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vui chơi phiên bản mới này của Tetris bộ lạnh ở Nga. Bạn biết đấy, toàn hàng bằng cách đặt các mảnh một cách tốt nhất.