test that kill

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu thế giới khỏi đột biến đó đã xâm chiếm. Sử dụng các phím WASD để di chuyển, K để nhảy và J để sử dụng thanh kiếm, nhưng kết hợp chúng đúng cách có được thổi đặc biệt mạnh mẽ hơn nhiều.