Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cứu thế giới khỏi đột biến đó đã xâm chiếm. Sử dụng các phím WASD để di chuyển, K để nhảy và J để sử dụng thanh kiếm, nhưng kết hợp chúng đúng cách có được thổi đặc biệt mạnh mẽ hơn nhiều.