Tessa Summer Home

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí nhà mùa hè Tessa, những chiếc võng đặt trong hồ bơi, nhà máy mà bạn thích trên sân thượng và tất cả các phụ kiện thủy lực.