Tessa Summer Hair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tessa có một thợ làm tóc và mùa hè này muốn làm các kiểu tóc tốt nhất cho khách hàng của họ. Chơi ở chế độ miễn phí hoặc sao chép các hình họ yêu cầu.