Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tessa có một thợ làm tóc và mùa hè này muốn làm các kiểu tóc tốt nhất cho khách hàng của họ. Chơi ở chế độ miễn phí hoặc sao chép các hình họ yêu cầu.