Tessa Summer Feet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tessa đã sẵn sàng cho mùa hè và bãi biển ngày nhưng lại thiếu một chi tiết quan trọng, móng chân. Giúp sơn móng tay của cô và chọn các chi tiết thú vị nhất.