Tessa Spa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tessa có một spa với bể sục, cũng mát-xa và làm đẹp. Trợ giúp cô ấy để phục vụ khách hàng của họ rời khỏi hạnh phúc và thoải mái.