Tessa Pancakes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một bánh tiêu biểu của Mỹ chuẩn bị theo công thức Tessa. Them tốt trong chảo và trang trí theo sở thích của bạn, bạn sẽ thấy các điểm cung cấp cho bạn các đầu bếp.