Tessa Horse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tessa thích cưỡi, prepérala cho một bữa ăn ngoài trời và chọn các tính năng để làm cho ngựa của bạn là đẹp nhất.