Tessa Fashion Friends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai cô gái yêu thích phong cách hiện đại nhất của Katy Perry, Lady Gaga hay Nicki Minaj trông. cũng nhìn thấy bạn trai của mình cho một đêm.