Terrordactyl Carnivore

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đánh bại pterodactyls hạ cánh trên chúng và phá hủy vòm với những chiếc xe. Kiểm soát con rồng với con trỏ và nhấn lửa-thở 'không gian', có chứa 'Power Ups "để có được nhiều quyền lực hơn.