territory war

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dẫn dắt đội bóng của bạn để tiêu diệt kẻ thù của bạn, di chuyển đến từng thành phần của bạn một cách chiến lược và sử dụng vũ khí khác nhau để gây thiệt hại càng nhiều càng tốt các mặt đối lập lính.