Terra Strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy suy nghĩ về chiến lược của bạn để đi di chuyển binh lính của mình trong lượt của bạn và đánh bại quân đội của đối phương. Khám phá khu vực và nhận thức được hành động như di chuyển của đối phương.