Tequila Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hàng trăm zombies đói đã đạt đến biên giới, sử dụng tất cả các loại vũ khí mà bạn tìm thấy để giết chúng trước khi họ giết bạn.