Tennis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào việc Trung Quốc mở rộng, bạn có thể chọn những người tham gia. Nhấn "Space" để bắn và con trỏ đầu ra mắt.