Temple Guardian 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để bảo vệ đền thờ cho nó phải xây dựng tháp phòng thủ, có được nhiều vàng hơn để xây dựng thị trường và tạo infraestucturas mới cho người dân của ngôi làng của bạn.