Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để bảo vệ đền thờ cho nó phải xây dựng tháp phòng thủ, có được nhiều vàng hơn để xây dựng thị trường và tạo infraestucturas mới cho người dân của ngôi làng của bạn.