Telekinetic Eric

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các hướng dẫn khi bắt đầu trò chơi để học cách sử dụng Telekinesis Eric và đạt được lối ra. Di chuyển đường dốc, thảm và các đối tượng khác do đó sẽ giúp đáp ứng các mục tiêu của mỗi cấp.