Teen Titans Hidden Letters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong hình ảnh này của Teen Titans phòng chống cháy cho họ ẩn rất nhiều thư. Lấy kính lúp mạnh mẽ này và cung cấp cho nó một spin để xác định vị trí họ.