Teen Mini Cooper Wash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rửa xe quý báu của bạn, sau đó mang nó đến cửa hàng để sửa chữa các mặt trăng, sốc và bánh xe. Khi bạn finish'll sơn nó màu mà bạn thích, làm cho một Grafitti hoặc thêm dán đẹp nhất.