Teddy Textile

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiết kế gấu bông của riêng bạn theo các hướng dẫn. Đầu tiên chọn các động vật, sau đó các loại vải, và may cuối cùng đã cắt miếng để có được nó.