Ted vs Sam

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một kiến ​​chống lại một thú ăn kiến, ai sẽ thắng?. Sử dụng các kỹ năng giải thích các nguyên tắc đúng cách ở mỗi lượt. Di chuyển chuột để chỉ đạo và nhấn chuột đánh dấu sức mạnh của các shot.