Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắt đầu một công việc mới như một giáo viên và thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến bạn; đặt hàng các lớp, dạy cho bài học hoặc hiện vật cho trẻ em trong các chuyến du ngoạn.