Teacher Class Trip

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắt đầu một công việc mới như một giáo viên và thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến bạn; đặt hàng các lớp, dạy cho bài học hoặc hiện vật cho trẻ em trong các chuyến du ngoạn.