Tea Dogs Little House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí một phòng trà ở Nhật Bản, nơi khách hàng và người phục vụ là con chó. Bạn có các khu vực khác nhau như spa, phòng khách chính để nghỉ ngơi và bếp.