Tattoo Style Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn tatuadora và phải tạo ra những hình xăm phù hợp nhất với thị hiếu của khách hàng. Hãy vẽ trên một mẫu và sau đó để làm điều đó trên da.