Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn tatuadora và phải tạo ra những hình xăm phù hợp nhất với thị hiếu của khách hàng. Hãy vẽ trên một mẫu và sau đó để làm điều đó trên da.