Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các hình xăm mà bạn yêu cầu khách hàng của bạn đang cố gắng để tìm ra thị hiếu của họ để lựa chọn một trong hai bản vẽ.