Tattoo Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các hình xăm mà bạn yêu cầu khách hàng của bạn đang cố gắng để tìm ra thị hiếu của họ để lựa chọn một trong hai bản vẽ.