Tattoo Project

Đang tải trò chơi...
Các hình xăm theo thị hiếu của khách hàng của bạn, bạn phải vẽ mẫu, dán nó vào cơ thể và sau đó vẽ hình xăm.