tattoo artist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu các ngươi luôn luôn thích thế giới của những hình xăm, đây là trò chơi của bạn. Toàn bộ súng xăm trong thời gian chỉ định, bạn càng đầy hơn điểm số của bạn và nếu bạn nhận được trừ.