Tarzan Swing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Tarzan trẻ phải thực hành đánh đu với dây leo, nếu bạn muốn để làm chủ nghệ thuật của chuối săn bắn, tránh rắn độc hay gorilla malcarados, rằng bất kỳ, Hayles.