Tarzan Coconut Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ thấy cách họ quản lý các Tarzan trẻ và các bạn khỉ của mình để dành dừa dựa công cụ đá hiệu quả nhưng đặt ở đúng nơi. Eureka!.