tanshishe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người Nhật đã biến đổi và cải thiện sắc mệnh di động cổ điển, Snake. Bây giờ bạn phải làm như vậy chỉ để trong khoang rằng nhập bởi các bức tường màu xanh lá cây.