Tanrei Stadium

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy homeruns mà chỉ đầu mỗi màn hình chụp bóng bên ngoài sân vận động. Khi một bia xuất hiện để cảnh báo bạn rằng bắn nó hai lần.