Tanrei Cup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi của bóng đá, đó là ở Nhật Bản, nhưng nếu bạn điều tra một chút chắc chắn rằng bạn là tốt. Khái niệm cơ bản: bạn di chuyển chuột để bắn và nhấn và giữ để buộc bạn muốn.