Tanks : Sci-Fi Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong chiến trường này, bạn thử nghiệm một chiếc xe tăng với một nhiệm vụ duy nhất, phá hủy các xe tăng khác mà sẽ đuổi theo và bắn cho đến khi chúng biến mất.